ஏழை நாடுகளுக்கு இத்தனை கோடி தடுப்பூசிகளா….? கோவேக்ஸ் திட்டத்தில் WHO சாதனை….!!!

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நாடுகளுக்கு ஐ.நா சபை மூலமாக கோவேக்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் தற்போது வரை 100 கோடி டோஸ் தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக…