உலகிலேயே மிக மோசமான சிறைச்சாலை எது தெரியுமா …!!

பொருளாதார ரீதியில் மிகவும் ஏழ்மையான ஹைத்தி தீவு சிறைகளில் கைதிகள் எந்த அடிப்படை வசதியுமின்றி வழ்வுக்கும் சாவுக்கும் இடையில் போராடுகின்றன. அதனை…