ஹேக் செய்யப்பட்ட பாகிஸ்தான் சேனல்…. திரையில் தோன்றிய இந்திய தேசியக்கொடி…!!

பாகிஸ்தான் செய்தி சேனல் ஹேக் செய்யப்பட்டு, அதனுடைய திரையில் இந்திய தேசிய கொடியும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களும் இடம்பெற்றுள்ள சம்பவம் பெரும்…