“பாடகர்கள் இனி இதையும் முயற்சிக்க வேண்டும்”- ஹிமேஷ் ரேஷ்மியா கருத்து…!

பாடகர்கள் தங்களின் சொந்த பாடல்களுக்கு தாங்களே இசை அமைக்க முயற்சிக்க வேண்டும் என்று ஹிமேஷ் ரேஷ்மியா கருத்து தெரிவித்துள்ளார். பாடகர்கள் அவர்களின்…