“எதிரிகளை புன்னகையோடு வெல்லுங்கள்” – ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்..!!

நம் வாழ்வில் வரும் எதிரிகளை புன்னகையோடு வெல்லலாம்.. என்று உணர்த்திய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்..!! ஒரு சமயம் கிருஷ்ணர் அவரது சகோதரர் பலராமர்,…

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் – அன்பு, மற்றும் மோகம் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்..!!

அன்பிற்கும், மோகத்திற்கு வித்தியாசம்அறிந்து கொள்ளுங்கள்..ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் கூறிய நீதி..!! உண்மையான அன்பு கொண்ட உள்ளத்தில் முகமானது தோன்றுவதில்லை அன்பெனும் பாவம்…