அமெரிக்காவில் உயர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட தமிழர்..! புதிய வரலாறு படைத்தார் !

அமெரிக்காவின் மிகவும் உயர்ந்த பதவிக்கு   தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார். அமெரிக்காவின் கொலம்பியா மாவட்ட மேல்முறையீட்டு…