இந்தியாவுக்கு வாழ்த்து கூறிய ரியாவின் தந்தை…. காரணம் என்ன…?

சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் மரணம் தொடர்பான வழக்கில் வரும் 9 தேதி ரியாவின் சகோதரர் என்சிபியின் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளார். சுஷாந்த் சிங்…