கிருஷ்ணகிரி, குமரி பகுதிகளில் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு – வேளாண் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு!

கிருஷ்ணகிரி, குமரி பகுதிகளில் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுத்து வருகின்றன. இந்தியாவில் வட மாநிலங்களில் கோடிக்கணக்கான வெட்டுகிளிகளின் திடீர் படையெடுப்பால் வட மாநில விவசாயிகள்…