வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் வாபஸ் ….!!

வங்கி ஊழியர்கள் வருகையை 50 சதவீதமாக குறைத்து திருத்தப்பட்டு வங்கி செயல்பாட்டு வழிமுறை வெளியிடப்பட்டதை தொடர்ந்து வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் வாபஸ்…