இலங்கை துறைமுகம்… 3 ரஷ்ய போர்க் கப்பல்கள்… வெளிவந்த உண்மை…!!!

இலங்கை துறைமுகத்திற்கு வந்த மூன்று ரஷ்ய போர்க் கப்பல்கள் குறித்த உண்மை வெளியாகியுள்ளது. இலங்கையின் தெற்கு பகுதியில் இருக்கின்ற ஹம்பாந்தோட்டா துறைமுகத்திற்கு…