தோல்வியே கிடையாது… தமிழ் சினிமாவில் தொடர் வெற்றி கண்ட இயக்குனர்கள்…!!

தமிழ் சினிமாவில் தோல்வியையே இதுவரை சந்திக்காத  இயக்குனர்களும் அவர்களின் படங்களும் ஒரு திரைப்படம் வெற்றியடைய கதை எந்த அளவுக்கு எந்த அளவு…