ருசியான வெந்தய குழம்பு..!!

வெந்தய குழம்பு எளிமையான முறையில் வீட்டில் செய்து உண்டு மகிழுங்கள் .உடலுக்கு மிகவும் சிறப்பான குழம்பு வகைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். தேவையான…