சளியை அறவே போக்க இந்த இரண்டும் போதும்…!!

சளி மற்றும் இருமலை போக்கும் மஞ்சள் தண்ணீர் குடித்து பயன் பெறுவோம். அனைவரையும் சளி, இருமல், தும்மல், காய்ச்சல் என்று பாடாய்…

வீட்டு வைத்தியம் இருக்கிறதே..! மூட்டுவலி முற்றிலும் குணமாகும்..!!

மூட்டு வலி எதனால் ஏற்படுகிறது, எளிய வீட்டு வைத்திய முறையில் எப்படி முற்றிலும் குணப்படுத்தலாம் என்பது பற்றி பார்ப்போம். இன்றைக்கு பலரும்…