வீட்டு காவலில் உள்ள மெகபூபா முப்தி தனது உத்தியோகபூர்வ இல்லத்திற்கு மாற்றப்படுகிறார்: காஷ்மீர் அரசு

பொது பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தற்போது வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஜம்மு காஷ்மீரின் முன்னாள் முதல்வர் மெஹபூபா முப்தி இன்று ஃபேர்வியூ குப்கர்…