சமையலில் செய்யக்கூடாத சில தவறுகள் என்னவென்று தெரியுமா.?

சமைக்கும்பொழுது சமையலில் செய்யக்கூடாத சில தவறுகள் உள்ளன அவை என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.  கீரைகளை மூடிப் வைத்து  சமைக்கக்கூடாது. காய்கறிகளை மிகவும்…