வெளிநாட்டு வேலையை உதறிவிட்டு விவசாய பணியில் அசத்தல்…!!

வெளிநாட்டில் மருத்துவ தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவியை உதறிவிட்டு பாரம்பரிய விவசாயத்துக்கு திரும்பிய இயற்கை விவசாயி, தனக்கு கொய்யாவில் மட்டும் ஆண்டுக்கு மூன்று…