எரிசாராயம் பறிமுதல்….!!!!

விவசாய நிலத்தில் மறைத்து வைத்திருந்த 400 லிட்டர் எரிசாராயம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விழுப்புரம் மாவட்டம் வீரபாண்டி கிராமத்தில் சாராயம் காய்ச்சுவதாக வந்த…