அன்பு தானே எல்லாம்….. இந்தியா முழுவதும்…… கொண்டாடப்படும் ஒரே திருவிழா இதுதான்….!!

ரக்ஷாபந்தனுக்கு ஏகப்பட்ட கதைகள் இருக்கிறது அதில் ஒரு கதை குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம். வட மாநிலங்களில் வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்படும்…