அணைந்தது மின் விளக்கு.. ஒளிர்ந்தது தமிழகம்.. ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்திய மக்கள்..!!

கொரோனாக்கு எதிரொலியாக பிரதமரின் அழைப்பை ஏற்று நாடு முழுவதும் விளக்கு ஏற்றி மக்கள் ஓற்றுமையை வெளிப்படுத்தினர். பிரதமரின் அழைப்பை ஏற்று தமிழக…