“ஆட்டநாயகன் விருது” அதன்பின் விளையாடாத வீரர்கள்…. பட்டியல் இதோ…!!

ஆட்டநாயகன் விருது பெற்ற பின்னர் இந்திய அணியில் விளையாடாமல் சென்ற வீரர்களை பற்றிய தகவல்களை காண்போம். இந்திய அணியில் சில வீரர்கள்…