விளையாட்டாக நடந்துச்சு…!! ”ரூ.93,81,337 கிடைச்சுச்சு” அள்ளிய அதிஷ்டசாலி …!!

ஒரே நேரத்தில் 25 லாட்டரி சீட்டு வாங்கிய நபருக்கு கிடைத்த இன்ப அதிர்ச்சி அங்குள்ள மக்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.  அமெரிக்க நாட்டிலுள்ள…