அமெரிக்க விமானப் படையில் கறுப்பினத்தவர்…. தளபதியாக தேர்வு செய்த செனட் சபை …!!

அமெரிக்க விமானப் படையின் தளபதியாக முதல்முறையாக ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்கர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். அமெரிக்க விமானப் படையின் தளபதியாக ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்கா சமூகத்தை சேர்ந்த ஜெனரல் சார்லஸ்…