நாட்டில் பஸ் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்தையும் தொடங்கவேண்டும் – ப.சிதம்பரம் ட்வீட்!

பஸ், ரயில் மற்றும் விமானம் வாயிலாகப் பயணிகள் போக்குவரத்து மிக அவசியம் என்பதால் அதனையும் தொடங்க வேண்டும் என ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.…