பணத்திற்காக 31 வயது அதிகமானவரை காதலிக்கிறார்… விமர்சனத்துக்கு பதிலடி கொடுத்த இளம்பெண்….!!

தன்னைவிட முப்பத்தி ஒரு வயது அதிகமான வரை பணத்திற்காக காதலித்த இளம்பெண்ணின் விமர்சனத்திற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அலைசா ரேநீ கியூடிர்ரெஸ்(22 வயது)…