சோறு வடித்த கஞ்சியில் சூப் செஞ்சு சாப்பிடுங்க… உடம்பில் தேவையில்லாத நோயெல்லாம் ஓடிவிடும்..!!

வடிகஞ்சி வைத்து சூப் செய்வது எவ்வாறு என்பதை தெரிந்து கொள்வோம். மேலும் அது எவ்வளவு உடம்புக்கு நல்லது என்பதையும் இந்த தொகுப்பில்…