தமிழகத்தில் 6 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது…. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு….!!!!

நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் விடுமுறை நாள் பட்டியலை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டு வருகிறது. அவ்வகையில் தமிழகத்தில் டிசம்பர்…

டிசம்பர் மாதம் 16 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது…. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு….!!!!

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பொது மற்றும் தனியார் துறை வங்கிகளின் விடுமுறை நாட்களின் பட்டியலை ஒவ்வொரு மாதமும் ரிசர்வ் வங்கி…

தமிழகத்தில் 7 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது…. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு….!!!!

நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் பொது விடுமுறைகள் அளிக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி வருகின்ற நவம்பர் மாதம் மொத்தம் 17…

நவம்பர் மாதம் 17 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது…. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு….!!!!

நாடு முழுவதும் வங்கிகளுக்கு வருகின்ற நவம்பர் மாதம் 17 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வங்கி…

இன்று முதல் 17ஆம் தேதி வரை வங்கிகள் இயங்காது…. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு….!!!!

இந்தியாவில் அக்டோபர் மாதம் தொடர் பண்டிகைகளை முன்னிட்டு வங்கிகளுக்கு பொது விடுமுறை அறிவித்து ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மாதம்…

இந்த மாதம் வங்கிகளுக்கு 21 நாட்கள் விடுமுறை…. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு….!!!

அனைத்து வங்கிகளுக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் பொது விடுமுறை வழங்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி  அக்டோபர் மாதத்திற்கான விடுமுறை நாட்களை ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.…

அடுத்த மாதம் 21 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை…. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு….!!!!

ஒவ்வொரு மாதமும் வங்கிகளுக்கு பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி அக்டோபர் மாதத்தில் சில நாட்களுக்கு வங்கிகள் செயல்படாது என ரிசர்வ்…

தமிழகம் முழுவதும் 7 நாட்கள் விடுமுறை…. வெளியான அறிவிப்பு….!!!!

தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் மாதம் ஏழு நாட்கள் வங்கி விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஆகஸ்ட் 8 ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 14 இரண்டாவது…

தமிழகத்தில் இந்த மாதம் 8 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது…. முக்கிய அறிவிப்பு….!!!!

நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் பொது விடுமுறை நாட்கள் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி தமிழகத்தில் இந்த  மாதம் 8…

BIG NEWS: தமிழகத்தில் 8 நாட்கள் விடுமுறை…. முக்கிய அறிவிப்பு…..!!!!

நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் பொது விடுமுறை நாட்கள் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி தமிழகத்தில் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம்…