டோங்காவின் நிலை வருத்தமளிக்கிறது…. மத்திய அரசு நிதியுதவி அறிவிப்பு…!!!

சுனாமியால் பாதிப்படைந்த டோங்கா தீவிற்கு மத்திய அரசு, 2 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் அளிப்பதாக அறிவித்திருக்கிறது. டோங்கா என்ற பசிபிக் பெருங்கடல்…