தொடர்ந்து 2வது நாளாக மாற்றமின்றி…. பெட்ரோல்-டிசல் விலை…!!!

மாதம் இருமுறை பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி வந்த எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இந்த நடைமுறையை 2017ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல்…

இன்றைய (08.05.21) முட்டை விலை…!!!

நாமக்கல்லில் இன்று (மே-8) நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை 4 ரூபாய்…

நேற்றைய விலையிலேயே இன்றும்…. பெட்ரோல்-டீசல் விற்பனை…!!!

மாதம் இருமுறை பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி வந்த எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இந்த நடைமுறையை 2017ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல்…

இன்றைய (07.05.21) முட்டை விலை…!!!

நாமக்கல்லில் இன்று (மே-7) நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை 3 ரூபாய்…

தொடர்ந்து 4வது நாளாக…. பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு…!!!

மாதம் இருமுறை பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி வந்த எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இந்த நடைமுறையை 2017ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல்…

இன்றைய (06.05.21) முட்டை விலை…!!!

நாமக்கல்லில் இன்று (மே-6) நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை 3 ரூபாய்…

இன்றைய (05.05.21) முட்டை விலை…!!!

நாமக்கல்லில் இன்று (மே-5) நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை 3 ரூபாய்…

இரண்டாவது நாளாக அதிகரித்த…. பெட்ரோல்-டீசல் விலை…. வாகன ஓட்டிகள் ஷாக்…!!!

மாதம் இருமுறை பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி வந்த எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இந்த நடைமுறையை 2017ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல்…

இன்றைய (04.05.21) முட்டை விலை…!!!

நாமக்கல்லில் இன்று (மே-4) நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை 3 ரூபாய்…

18 நாட்களுக்கு பிறகு…. அதிகரித்த பெட்ரோல்-டீசல் விலை…!!

மாதம் இருமுறை பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி வந்த எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இந்த நடைமுறையை 2017ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல்…