ராணுவ பயிற்சியில் நடந்த அசம்பாவிதம்…. பலியான படைவீரர்…. தகவல் வெளியிட்ட செய்தி தொடர்பாளர்….!!

ராணுவ பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த படைவீரர் மீது பீராங்கி வாகனம் ஏறியதில் உயிரிழந்துவிட்டார். இங்கிலாந்தின் உள்ள வில்ட்ஷயரில் அருகில் டெவிசெஸுக்கு 10 மைல்…