“வயகரா மாத்திரை” இந்த நோய்க்கும் தீர்வா…? மருத்துவ உலகையே புரட்டிப் போட வைத்த ஆய்வு முடிவுகள்…!!!!

உலகம் முழுவதும் பொதுவாக ஆண்கள் விறைப்பு தன்மைக்காக வயகரா மாத்திரையை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இந்த மாத்திரையின் உண்மையான பெயர் சில்தெனாபில். இந்த மாத்திரையை வயாகரா நிறுவனம் தயாரிப்பதால் அந்த நிறுவனத்தின் பெயரையே  மாத்திரைக்கும் வைத்து அழைக்கிறார்கள். இந்நிலையில் வயகரா குறித்து பலரும்…

Read more

Other Story