“பிறநாட்டவர்களை ஈர்ப்பதில் கனடா முதலிடம்!”.. நற்பெயர் பெற்ற நாடுகளின் பட்டியல்..!!

புலம்பெயர்ந்த மக்கள் தொடங்கி சர்வதேச மாணவர்கள் வரைக்கும் பிற நாட்டவர்களை ஈர்ப்பதில் கனடா முதலிடத்தில் இருக்கிறது. Anholt-Ipsos Nation Brands Index…