மக்கள் கூட்டம்..!! பூவை வைத்து தடுத்த ஜப்பான்… செம ஐடியா ….!!

பூங்காவில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க 10,000 பூக்களை மலர செய்து ஜப்பான் அரசு அசத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்றில் இருந்து விடுபட முடியாமல்…

மக்கள் கூட்டம்..!! பூவை வைத்து தடுத்த ஜப்பான்… செம ஐடியா ….!!

பூங்காவில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க 10,000 பூக்களை மலர செய்து ஜப்பான் அரசு அசத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்றில் இருந்து விடுபட முடியாமல்…