காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக துப்பாக்கி சண்டை – 4 ராணுவ வீரர்கள் உட்பட 5 பேர் வீரமரணம்!

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக துப்பாக்கி சண்டையில் 4 ராணுவ வீரர்கள் உட்பட 5 பேர் வீரமரணம் அடைந்துள்ளனர். ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளுக்கு…