அமெரிக்காவின் தீர்மானம் நிராகரிப்பு… ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில்…!!!

ஈரான் மீதான ஆயுத தடையை நீட்டிக்க கோரும் அமெரிக்காவின் தீர்மானத்தை ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் நிராகரித்துள்ளது. மேற்கு ஆசிய நாடான ஈரான்…