“தி நியூஸிலாண்டர்” பிரபலங்கள் மத்தியில்… பட்டத்திற்கு போட்டியிடும் பூனை…!!

இந்த ஆண்டு தி நியூஸிலாண்டர் பட்டத்திற்காக பத்து வயது நிரம்பிய பூனை ஒன்று போட்டியிடுகிறது. ‘தி நியூஸிலாண்டர் பட்டம்’ இந்த ஆண்டு…