1,34,885 லட்சம் கார்களை திரும்ப பெரும் மாருதி சுஸுகி… காரணம் இதுதான்..!!

மாருதி சுசுகி நிறுவனமானது 1.34 லட்சம் மதிப்புள்ள கார்களை திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்துள்ளது. பலேனோ மற்றும் வேகன் ஆர் ஹேட்ச்பேக் என்ற இரண்டு…