விபத்தில் கணவனை இழந்த மனைவி…. வேதனையுடன் பகிர்ந்த தகவல்….!!

விபத்தில் கணவனை இழந்த பெண் தனது கணவர் குறித்து தனது சோகத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். கடந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி…