அதிக சத்துக்கள் நிறைந்த தக்காளியில்… குழந்தைகள் அதிகம் விரும்பும்… ருசியான ரெசிபி செய்யலாம்..!!

தக்காளி பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பழுத்த தக்காளி                – 6 பாசுமதி…

நீர்சத்துகள் மற்றும் நார்ச்சத்துகள் அதிகம் நிறைந்த தக்காளியில்… குழந்தைகளுக்கு பிடித்த ருசியில்… இந்த ரெசிபிய செய்து அசத்துங்க..!!

தக்காளி பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பழுத்த தக்காளி                – 6 பாசுமதி…

அட்டகசமான சுவையில்…தக்காளி பிரியாணி…ரெஸிபி…!!

தக்காளி பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பழுத்த தக்காளி                – 6 பாசுமதி…