70 ஆண்டுகளுக்கு பின் நடக்கும் அதிசயம்… இன்னும் சில தினங்களில்…!!!

Mother of Dragons (டிராகன்களின் தாய்) என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் Pons Brooks வால் நட்சத்திரம் 70 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் பூமியை நெருங்கி வந்திருக்கிறது. மேற்கு வானில் மிக பிரகாசமாக காணப்படும் இந்த வால் நட்சத்திரம் கடைசியாக 1954ஆம் ஆண்டு…

Read more

Other Story