இந்தியாவின் டாப் பணக்காரர்கள்…. “இந்த வருஷமும் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட்”… சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா..?

டாப் பணக்காரர்களில் பட்டியல் இந்தியாவைச் சேர்ந்த முகேஷ் அம்பானி மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் போர்ப்ஸ் பத்திரிக்கை இந்தியாவைச் சேர்ந்த…