முழு அதிகாரத்தையும் உபயோகப்படுத்துவேன்…. பல தடைகளை விதிப்பேன்…. எச்சரிக்கை விடுத்த ஜோ பிடென்….!!

நடக்கவிருக்கும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் ரஷ்யா, சீனா, ஈரான் ஆகிய அன்னிய நாடுகளின் தலையீடு உள்ளதாக ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஜோ…