தனியாக இருந்த மனைவி… வீட்டுக்கு வந்து ஜோசியர் செய்த செயல்… கணவருக்கு தெரிந்த உண்மை… பின் நடந்தது என்ன?

கணவனுக்கு கண்டம் இருப்பதாகக் கூறி 5 ஆயிரம் ரூபாயை வாங்கி சென்ற ஜோசியர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் சென்னை ஆதம்பாக்கம் அடுத்து இருக்கும்…