‘என்னை மன்னித்து விடுங்கள்’… இது எனக்கு ஒரு நல்ல பாடம்.!! -பென்டகன் தளபதி

அதிபருடன் நடந்து சென்றதற்காக மன்னிப்புக் கேட்டுள்ளார் பென்டகன் முதன்மை தளபதி ஜெனரல் மார்க் ஏ.மில்லே.! வாஷிங்டன்: லாஃபாயெட் சதுக்கத்தில், அமெரிக்க அதிபர்…