தன் குழந்தைக்கு முத்தமிட்டு சென்ற தாய்… திரும்ப வரவில்லை.. தேடி சென்றவர்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி..!!

கனடாவில் தன் குழந்தைக்கு முத்தமிட்டு பாட்டி இடம் ஒப்படைத்து விட்டுச் சென்ற தாய் திரும்ப வராததால் தேடி சென்றவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.…