பொறியியல் மாணவர்களின் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் பதிவு… ஜூன் 10 முதல் தொடங்குமா…?

தமிழகத்தில் பொறியியல் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் பதிப்பு ஜூன் 10ம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது… பொறியியல் படிப்பிற்கான ஆன்லைன்…