ஜி-7 மாநாட்டில் புதிய திருப்பம்… அமெரிக்க அதிபரின் கருத்து…!!!

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலுக்குப் பின்னர் ஜி-7 மாநாட்டை நடத்துவதற்கு அதிபர் டிரம்ப் பரிசீலனை செய்துள்ளார். உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளின் கூட்டமைப்பாக…