ஜி-7 உச்சிமாநாடு… அமெரிக்க அதிபரின் விருப்பம்…!!!

ஜி-7 மச்சி மாநாட்டை அமெரிக்காவில் நடத்த வேண்டுமென அமெரிக்க அதிபர் விருப்பம் தெரிவித்திருக்கிறார். ஜி7 உச்சி மாநாட்டை அமெரிக்காவில் நடத்துவதற்கு அமெரிக்க…