6 கோடி தடுப்பூசிக்கு ஒப்பந்தம் போட்ட பிரிட்டன்…!! ஜி.எஸ்.கே., சனோபி நிறுவனம் வழங்குகிறது…!!

இங்கிலாந்து அரசு ஜி.எஸ்.கே மற்றும் சனோபி ஆகிய பிரபல நிறுவனங்களுடன் ஆறுகோடி தடுப்பூசி டோஸ் வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் செய்திருக்கின்றது. இங்கிலாந்து அரசு…