கொரோனா நேரத்தில்….. ”மலேரியாவுடன் போராடும்” ஜிம்பாவே ….!!

ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் ஜிம்பாவேவில் கொரோனாவுடன் சேர்ந்து மலேரியாவால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது சீனாவில்  தொடங்கி உலக நாடுகள் முழுவதிலும் பரவத்…