10 செயற்கை கோள்களுடன் விண்ணில் பாய தயாராக இருக்கும் ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்10!

புவி கண்காணிப்பு மற்றும் வானிலை ஆய்வுகளுக்கான செயற்கைக்கோள் வரும் மார்ச் 5ம் தேதி ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்படும் என…